Football

IPA Region Poznań jako stowarzyszenie chce pogłębiać wiedzę kulturalną i doświadczenia swoich członków jak również wymieniać doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości nieść pomoc w zakresie socjalnym i wspólnie z innymi dążyć do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie. Dlatego IPA Region Poznań jest organizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego. Więcej można poczytać na stronach turnieju.

Zapraszamy na https://www.ipafootball.pl