Wydarzenia

XXV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań 2023 – PODSUMOWANIE !

Już po raz 25 Region IPA Poznań Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska  w dniach 24-27.08.2023 r. był gospodarzem Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej.

25 lat temu ideą organizatorów  tegoż przedsięwzięcia było skonsolidowanie wszystkich służb mundurowych poprzez przyjazną rywalizację sportową. I to się udało, sportowe przyjaźnie trwają już ćwierć wieku.

W jubileuszowej  edycji rozgrywek wzięło udział 20 reprezentacji służb mundurowych tj. Policji, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz  Krajowej Administracji Skarbowej. Miejscem rozgrywek był perfekcyjnie przygotowany stadion POSIR na poznańskim Golęcinie. W tym roku gościliśmy także drużyny IPA Debreczyn z Węgier oraz reprezentację IPA Mołdawia.

Uświetnieniem i nadaniem odpowiedniej rangi tegoż przedsięwzięcia było objęcie Patronatem  Honorowym przez :

Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąkę

Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego

Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Prezydenta Sekcji Polskiej IPA Piotra Wójcika